น้ำดื่มคูลพลัส

น้ำดื่มคูลพลัส น้ำดื่มที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบฟิลเทรนชั่น รีเวอร์ส ออสโมซีส ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต และโอโซน โดยได้รับมาตรฐานสากล

เลขที่ อย. 13-2-00144-6-0056

ขนาดบรรจุ

500 มิลลิลิตร
ขวดใสจุกเขียว

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง